HTMLカラーネーム/カラーコード

標準カラーネーム16色、拡張カラーネーム140色、Webセーフカラー216色、Google UI Colorの一覧表

HTMLで定義されている標準カラーネーム16色

Black#000000
Silver#C0C0C0
Gray#808080
White#FFFFFF
Maroon#800000
Red#FF0000
Purple#800080
Fuchsia#FF00FF
Green#008000
Lime#00FF00
Olive#808000
Yellow#FFFF00
Navy#000080
Blue#0000FF
Teal#008080
Aqua#00FFFF

ブラウザがサポートしている拡張カラーネーム140色

Black#000000
Dimgray#696969
Gray#808080
Darkgray#A9A9A9
Silver#C0C0C0
Lightgrey#D3D3D3
Gainsboro#DCDCDC
Whitesmoke#F5F5F5
White#FFFFFF
Darkolivegreen#556B2F
Darkgreen#006400
DarkSlategray#2F4F4F
Midnightblue#191970
Maroon#800000
Olive#808000
Green#008000
Teal#008080
Navy#000080
Indigo#4B0082
Purple#800080
Darkred#8B0000
Saddlebrown#8B4513
Olivedrab#6B8E23
Forestgreen#228B22
Seagreen#2E8B57
Darkcyan#008B8B
Lightslategray#778899
Slategray#708090
Darkslateblue#483D8B
Darkblue#00008B
Darkmagenta#8B008B
Brown#A52A2A
Sienna#A0522D
Cadetblue#5F9EA0
FireBrick#B22222
DarkGoldenrod#B8860B
Mediumseagreen#3CB371
Lightseagreen#20B2AA
Steelblue#4682B4
RosyBrown#BC8F8F
Darkkhaki#BDB76B
Darkseagreen#8FBC8F
Darkorchid#9932CC
Mediumvioletred#C71585
Indianred#CD5C5C
Tan#D2B48C
Peru#CD853F
Chocolate#D2691E
Goldenrod#DAA520
Yellowgreen#9ACD32
Limegreen#32CD32
Mediumaquamarine#66CDAA
Mediumturquoise#48D1CC
Darkturquoise#00CED1
Slateblue#6A5ACD
Mediumblue#0000CD
Mediumpurple#9370DB
Darkviolet#9400D3
Mediumorchid#BA55D3
Thistle#D8BFD8
Plum#DDA0DD
Orchid#DA70D6
Palevioletred#DB7093
Crimson#DC143C
Darksalmon#E9967A
Burlywood#DEB887
Palegoldenrod#EEE8AA
LightGreen#90EE90
Turquoise#40E0D0
Paleturquoise#AFEEEE
Powderblue#B0E0E6
Lightblue#ADD8E6
Lightskyblue#87CEEB
Lightsteelblue#80C4DE
Cornflowerblue#6495ED
Royalblue#4169E1
Mediumslateblue#7B68EE
Blueviolet#8A2BE2
Violet#EE82EE
Snow#FFFAFA
Mistyrose#FFE4E1
LightCoral#F08080
Salmon#FA8072
Tomato#FF6347
Red#FF0000
Lightsalmon#FFA07A
Coral#FF7F50
Orangered#FF4500
Seashell#FFF5EE
Linen#FAF0E6
Antiquewhite#FAEBD7
Bisque#FFE4C4
Navajowhite#FFDEAD
Peachpuff#FFDAB9
Sandybrown#F4A460
Darkorange#FF8C00
Floralwhite#FFFAF0
Oldlace#FDF5E6
Papayawhip#FFEFD5
Blanchedalmond#FFEBCD
Moccasin#FFE4B5
Wheat#F5DEB3
Orange#FFA500
Cornsilk#FFF8DC
Lemonchiffon#FFFACD
Khaki#F0E68C
Gold#FFD700
Ivory#FFFFF0
Beige#F5F5DC
Lightyellow#FFFFE0
Lightgoldenrodyellow#FAFAD2
Yellow#FFFF00
Greenyellow#ADFF2F
Lawngreen#7CFC00
Chartreuse#7FFF00
HoneyDew#F0FFF0
Palegreen#98FB98
Lime#00FF00
Mintcream#F5FFFA
Springgreen#00FF7F
Aquamarine#7FFFD4
Mediumspringgreen#00FA9A
Azure#F0FFFF
LightCyan#E0FFFF
Aqua#00FFFF
Cyan#00FFFF
Skyblue#87CEFA
Deepskyblue#00BFFF
Aliceblue#F0F8FF
Dodgerblue#1E90FF
Ghostwhite#F8F8FF
Lavender#E6E6FA
Blue#0000FF
Fuchsia#FF00FF
Magenta#FF00FF
Hotpink#FF69B4
Deeppink#FF1493
Lavenderblush#FFF0F5
Pink#FFC0CB
Lightpink#FFB6C1

Webセーフカラー216色

Black#000000
#333333
#666666
#999999
#CCCCCC
White#FFFFFF
#000033
#000066
#000099
#0000CC
Blue#0000FF
#003300
#003333
#003366
#003399
#0033CC
#0033FF
#006600
#006633
#006666
#006699
#0066CC
#0066FF
#009900
#009933
#009966
#009999
#0099CC
#0099FF
#00CC00
#00CC33
#00CC66
#00CC99
#00CCCC
#00CCFF
Lime#00FF00
#00FF33
#00FF66
#00FF99
#00FFCC
Cyan#00FFFF
#330000
#330033
#330066
#330099
#3300CC
#3300FF
#333300
#333366
#333399
#3333CC
#3333FF
#336600
#336633
#336666
#336699
#3366CC
#3366FF
#339900
#339933
#339966
#339999
#3399CC
#3399FF
#33CC00
#33CC33
#33CC66
#33CC99
#33CCCC
#33CCFF
#33FF00
#33FF33
#33FF66
#33FF99
#33FFCC
#33FFFF
#660000
#660033
#660066
#660099
#6600CC
#6600FF
#663300
#663333
#663366
#663399
#6633CC
#6633FF
#666600
#666633
#666699
#6666CC
#6666FF
#669900
#669933
#669966
#669999
#6699CC
#6699FF
#66CC00
#66CC33
#66CC66
#66CC99
#66CCCC
#66CCFF
#66FF00
#66FF33
#66FF66
#66FF99
#66FFCC
#66FFFF
#990000
#990033
#990066
#990099
#9900CC
#9900FF
#993300
#993333
#993366
#993399
#9933CC
#9933FF
#996600
#996633
#996666
#996699
#9966CC
#9966FF
#999900
#999933
#999966
#9999CC
#9999FF
#99CC00
#99CC33
#99CC66
#99CC99
#99CCCC
#99CCFF
#99FF00
#99FF33
#99FF66
#99FF99
#99FFCC
#99FFFF
#CC0000
#CC0033
#CC0066
#CC0099
#CC00CC
#CC00FF
#CC3300
#CC3333
#CC3366
#CC3399
#CC33CC
#CC33FF
#CC6600
#CC6633
#CC6666
#CC6699
#CC66CC
#CC66FF
#CC9900
#CC9933
#CC9966
#CC9999
#CC99CC
#CC99FF
#CCCC00
#CCCC33
#CCCC66
#CCCC99
#CCCCFF
#CCFF00
#CCFF33
#CCFF66
#CCFF99
#CCFFCC
#CCFFFF
Red#FF0000
#FF0033
#FF0066
#FF0099
#FF00CC
Fuchsia#FF00FF
#FF3300
#FF3333
#FF3366
#FF3399
#FF33CC
#FF33FF
#FF6600
#FF6633
#FF6666
#FF6699
#FF66CC
#FF66FF
#FF9900
#FF9933
#FF9966
#FF9999
#FF99CC
#FF99FF
#FFCC00
#FFCC33
#FFCC66
#FFCC99
#FFCCCC
#FFCCFF
#FFFF00
#FFFF33
#FFFF66
#FFFF99
#FFFFCC

Google UI Color

Red

500#e51c23
50#fde0dc
100#f9bdbb
200#f69988
300#f36c60
400#e84e40
500#e51c23
600#dd191d
700#d01716
800#c41411
900#b0120a
A100#ff7997
A200#ff5177
A400#ff2d6f
A700#e00032

Pink

500#e91e63
50#fce4ec
100#f8bbd0
200#f48fb1
300#f06292
400#ec407a
500#e91e63
600#d81b60
700#c2185b
800#ad1457
900#880e4f
A100#ff80ab
A200#ff4081
A400#f50057
A700#c51162

Purple

500#9c27b0
50#f3e5f5
100#e1bee7
200#ce93d8
300#ba68c8
400#ab47bc
500#9c27b0
600#8e24aa
700#7b1fa2
800#6a1b9a
900#4a148c
A100#ea80fc
A200#e040fb
A400#d500f9
A700#aa00ff

Deep Purple

500#673ab7
50#ede7f6
100#d1c4e9
200#b39ddb
300#9575cd
400#7e57c2
500#673ab7
600#5e35b1
700#512da8
800#4527a0
900#311b92
A100#b388ff
A200#7c4dff
A400#651fff
A700#6200ea

Indigo

500#3f51b5
50#e8eaf6
100#c5cae9
200#9fa8da
300#7986cb
400#5c6bc0
500#3f51b5
600#3949ab
700#303f9f
800#283593
900#1a237e
A100#8c9eff
A200#536dfe
A400#3d5afe
A700#304ffe

Blue

500#5677fc
50#e7e9fd
100#d0d9ff
200#afbfff
300#91a7ff
400#738ffe
500#5677fc
600#4e6cef
700#455ede
800#3b50ce
900#2a36b1
A100#a6baff
A200#6889ff
A400#4d73ff
A700#4d69ff

Light Blue

500#03a9f4
50#e1f5fe
100#b3e5fc
200#81d4fa
300#4fc3f7
400#29b6f6
500#03a9f4
600#039be5
700#0288d1
800#0277bd
900#01579b
A100#80d8ff
A200#40c4ff
A400#00b0ff
A700#0091ea

Cyan

500#00bcd4
50#e0f7fa
100#b2ebf2
200#80deea
300#4dd0e1
400#26c6da
500#00bcd4
600#00acc1
700#0097a7
800#00838f
900#006064
A100#84ffff
A200#18ffff
A400#00e5ff
A700#00b8d4

Teal

500#009688
50#e0f2f1
100#b2dfdb
200#80cbc4
300#4db6ac
400#26a69a
500#009688
600#00897b
700#00796b
800#00695c
900#004d40
A100#a7ffeb
A200#64ffda
A400#1de9b6
A700#00bfa5

Green

500#259b24
50#d0f8ce
100#a3e9a4
200#72d572
300#42bd41
400#2baf2b
500#259b24
600#0a8f08
700#0a7e07
800#056f00
900#0d5302
A100#a2f78d
A200#5af158
A400#14e715
A700#12c700

Light Green

500#8bc34a
50#f1f8e9
100#dcedc8
200#c5e1a5
300#aed581
400#9ccc65
500#8bc34a
600#7cb342
700#689f38
800#558b2f
900#33691e
A100#ccff90
A200#b2ff59
A400#76ff03
A700#64dd17

Lime

500#cddc39
50#f9fbe7
100#f0f4c3
200#e6ee9c
300#dce775
400#d4e157
500#cddc39
600#c0ca33
700#afb42b
800#9e9d24
900#827717
A100#f4ff81
A200#eeff41
A400#c6ff00
A700#aeea00

Yellow

500#ffeb3b
50#fffde7
100#fff9c4
200#fff59d
300#fff176
400#ffee58
500#ffeb3b
600#fdd835
700#fbc02d
800#f9a825
900#f57f17
A100#ffff8d
A200#ffff00
A400#ffea00
A700#ffd600

Amber

500#ffc107
50#fff8e1
100#ffecb3
200#ffe082
300#ffd54f
400#ffca28
500#ffc107
600#ffb300
700#ffa000
800#ff8f00
900#ff6f00
A100#ffe57f
A200#ffd740
A400#ffc400
A700#ffab00

Orange

500#ff9800
50#fff3e0
100#ffe0b2
200#ffcc80
300#ffb74d
400#ffa726
500#ff9800
600#fb8c00
700#f57c00
800#ef6c00
900#e65100
A100#ffd180
A200#ffab40
A400#ff9100
A700#ff6d00

DeepOrange

500#ff5722
50#fbe9e7
100#ffccbc
200#ffab91
300#ff8a65
400#ff7043
500#ff5722
600#f4511e
700#e64a19
800#d84315
900#bf360c
A100#ff9e80
A200#ff6e40
A400#ff3d00
A700#dd2c00

Brown

500#795548
50#efebe9
100#d7ccc8
200#bcaaa4
300#a1887f
400#8d6e63
500#795548
600#6d4c41
700#5d4037
800#4e342e
900#3e2723

Grey

500#9e9e9e
50#fafafa
100#f5f5f5
200#eeeeee
300#e0e0e0
400#bdbdbd
500#9e9e9e
600#757575
700#616161
800#424242
900#212121
1000#000000
1000#ffffff

BlueGrey

500#607d8b
50#eceff1
100#cfd8dc
200#b0bec5
300#90a4ae
400#78909c
500#607d8b
600#546e7a
700#455a64
800#37474f
900#263238